ความแตกต่างระหว่างเวชสำอางกับเครื่องสำอางทั่วไป

Share Button

เวชสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประเภทหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครื่องสำอาง แต่รวมเอาคุณสมบัติและความสามารถในการรักษาอาการผิดปกติต่างๆ เกี่ยวกับผิวเช่นเดียวกับยาเข้าไปด้วย ทำให้มีฤทธิ์ในการรักษาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังได้ โดยไม่จัดว่าเวชสำอางเป็นยา สำหรับเครื่องสำอางทั่วไป เช่น oradol  เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ไม่มีส่วนผสมของเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำรุงผิวพรรณรวมถึงการเติมสารบางชนิดเข้าไป เพิ่มให้สามารถที่จะช่วยปกปิดจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องสำอางควบคุม ประกอบด้วยเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายต่อผิว ทำให้การกำกับดูแลมีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษ โดยก่อนการผลิตหรือนำเข้ามาจัดจำหน่ายนั้น ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเสียก่อน ส่วนเครื่องสำอางควบคุม เป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผิวเช่นเดียวกับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ แต่ความเสี่ยงนั้นมีน้อยกว่า ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางควบคุมก่อนเช่นเดียวกับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษทุกประการ

การเลือกซื้อเครื่องสำอางและเวชสำอาง การเลือกซื้อเครื่องสำอางและเวชสำอางในทุกวันนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายและสามารถหาซื้อได้ไม่ยาก ส่งผลให้การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสำอางหรือเวชสำอางจำเป็นต้องตรวจสอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนการซื้อ เพื่อความปลอดภัยหลังใช้ โดยมีวิธีการพิจารณา คือ เลือกเครื่องสำอางหรือเวชสำอางที่มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงพิจารณาส่วนผสมสำคัญหากพบว่ามีส่วนผสมที่เป็นอันตรายควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะในเวชสำอาง เครื่องสำอางควบคุมและเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

การเลือกเครื่องสำอางหรือเวชสำอางที่เหมาะสมกับสภาพผิว ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อควรทำการทดสอบการแพ้เครื่องสำอางและเวชสำอางทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ แม้จะไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายก็ตามสำหรับการเลือกซื้อเครื่องสำอางและเวชสำอางจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ และการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสำอางหรือเวชสำอางที่เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปและสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหลังใช้ได้