เรียนสักคิ้วมาแล้วแต่มันกลิ่นเลยไมได้ทำต่อ

Share Button

เรานั้นเข้าไปสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วคือว่ายังไงเสียเรานั้นเรียนแน่นอนบอกได้เลยว่ามันไมได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแหละเรานั้นคิดว่าเรานั้นเรียนคือเรียนเรานั้นปรึกษาคนอื่นแล้วได้สนแหละว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนมันค่อนข้างแพงนะแต่คิดว่ามันเรียนไปแล้วมันน่าจะช่วยให้เรานั้นจะสามรถที่จะออกมาประกอบอาชีพได้เรานั้นเลยตัดสินใจในการที่เรานั้นจะเรียนสักคิ้วจนได้เรานั้นคิดแบบนั้นเลยตัดสินใจในการที่เรานั้นจะเรียนทั้งไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเหมาะกับเราดองไหมแถมยังไม่ทราบเลยว่าจะเรียนแล้วจะได้เปิดร้านไหมแต่สุดท้ายเรานั้นคิดว่ามันเรียนน่าจะดีกว่าแหละเรานั้นคิดแบบนั้นเรานั้นเลยไปเรียนไม่น่าเชื่อเรียนได้วันเดียวหยุดเลยไม่ใช่วามันเรียนไมได้หรือว่ามันสอนไม่เข้าใจนะในการที่เรานั้นจะเรียนสักคิ้วเรานั้นบอกได้เลยว่าที่เรานั้นไม่เรียนบอกได้เลยว่ามันไม่ชอบกลิ่นมันเลยขนาดว่าเรานั้นเอาที่ปิดจมูกเอามาใช้มันยังทนไมได้เลยต้องเลิก เรียนสักคิ้ว เพราะว่าอย่างนี้แหละ