ทำยังไงถึงจะเรียนด้วยตนเองได้

Share Button

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นั้นไม่ได้มีแต่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้สอนในโรงเรียนแล้วมีนักเรียนนั่งเรียนบน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ในห้องเรียนเท่านั้น สมัยนี้นั้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีวิธีการอื่นๆที่ทำให้สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนได้ดียิ่งขึ้น หรือหากเราเรียนในห้องเรียนยังไม่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้วนั้นก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน เช่น การใช้กูเกิ้ล ก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนพิเศษแต่เพียงเดียวเท่านั้น แต่เหตุผลที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองมักจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า มีความความเกียจคร้าน ความเบื่อหน่าย  ดังนั้นก่อนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่เรียนโดยครูสอนจะต้องเริ่มจากปรับตัวเราก่อนคือ

1. จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และเชื่อมั่นใจตัวเอง
การเริ่มต้นจาการซื้อสัตย์แก่ตนเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ อย่าพยายามหลอกตนเอง มิฉะนั้นจะเกิดความเหนื่อยล้าในการทำ

2. การรู้จักทำงานกับคนอื่นหรือว่ารู้จักทำงานเป็นกลุ่ม
การเรียนแต่เพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ การพยายามทำความรู้จักกับคนที่ประสบความสำเร็จ หรือเรียนรู้ร่วมกับคนที่ทำงานในด้านนั้น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

3. เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผิดพลาด
การทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เมื่อผิดพลาดต้องรู้จักแก้ไข และพยายามเริ่มต้นในการที่จะทำ โดยอาจจะขอคำแนะนำจากผู้รู้

4. ขยันในการอ่านเขียน เพื่อการพัฒนาตนเอง
การพยายามเรียนรู้ อ่าน และทำความเข้าใจอย่ามัวแต่ขี้เกียจจะทำให้การเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆ พยายามในการฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่ออ่อนด้านภาษา
สังเกตพฤติกรรมของคนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จ ดูว่าเขาทำหรือมีปฏิบัติตนอย่างไร

5. ตั้งเป้าหมายในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีเป้าหมายและพัฒนาตนเองจนไปสู่เป้าหมาย

6. สนุกกับการเรียนในแต่วิชาแต่ละด้าน การเรียนการสนุกไปกับสิ่งที่เรียนมันจะทำให้เรามีความสุขในการเรียน เมื่อมีความสุขมักที่จะทำออกมาได้ดีเช่นกัน  มีความกระตือรือร้น ซึ่งผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้