เตียงนวดน่าจะลดราคามากว่านี้หน่อย

Share Button

เราเองคิดว่าสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อเตียงนวดราคาถูกถามว่ามันจำเป็นหรือยังสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อมันอยากได้ไหมเรื่องของคงวามอยากเรานั้นบอกได้เลยว่ามันการได้อย่างที่บอกแต่เมื่อมันเอาเทเมาเทียบกับยิ่งอื่นที่เรานั้นอยากได้เช่นกันเรานั้นคิดว่าสำหรับการที่เรานั้นจะซื้ออย่างอื่นมันจำเป็นกว่าเรานั้นซื้ออย่างอื่นประกอบกับเรานั้นรอคอยให้มันลดราคาให้มันราคาถูกหน่อยแต่ทำไมจนแล้วจนรอดมันลดราคมกี่บาทเรานั้นเลยว่ามันคือของที่ไม่ได้จำเป็นอหนึ่งแล้วสองมันยังราคาแพงแบบนี้สำหรับการที่เรานั้นจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อ เตียงนวด เรานั้นจะรอคอยอย่างเดียวให้มันลดราคาเรานั้นรอให้มันลดราคาตามที่เรานั้นตั้งเอาไว้ในใจเมื่อไหร่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อเตียงนวดราคาถูกมารเป็นของเรานั้นให้ได้เลยเรานั้นอยากเหมือนกัน