ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเช่ารถตู้

Share Button

ในยุคนี้ หากเรานึกถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย ในการจะไปท่องเที่ยววันหยุดยาว หรือต้องการไปทำธุระ โดยเฉพาะการไปเที่ยวกันไปหมู่คณะ ครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม ก็คงจะนึกถึงการ เช่ารถตู้ เป็นอันดับแรกๆ
การเช่ารถตู้ในลักษณะนี้ จะเลือกเป็นแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคน กิจกรรมที่คิดไว้ หรือแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้เดินทางนั่นเอง ซึ่งความพึงพอใจของผู้เดินทาง มีดังนี้
1. คุณภาพของรถตู้เช่า
เมื่อคิดจะเช่ารถตู้ ผู้เช่าก็ย่อมต้องคาดหวังที่จะได้รถตู้ที่มีคุณภาพมากที่สุด ให้คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป ดังนั้น รถตู้ที่นำมาให้เช่าต้องได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ไปเสียระหว่างทางหรือมีจุดที่ชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ก็ควรมีสภาพใหม่พอสมควร มีความสะอาดสะอ้านและไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ มารบกวนใจในการเดินทาง
2. ราคาที่น่าพอใจ
รถตู้ที่นำมาให้เช่าควรมีเกณฑ์ราคา และเงื่อนไขค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมอย่างชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาตามเทศกาลต่างๆ และมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของรถ ซึ่งในบางบริษัทอาจจัดให้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอยู่เป็นประจำ
3. มีความน่าเชื่อถือ
บริษัทที่ให้เช่ารถต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรมและจริงใจ จึงจะได้รับควรไว้วางใจ และทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นที่จะใช้บริการบริษัทรถเช่านั้นอย่างต่อเนื่อง
4. มีการบริการที่ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส ยินดีบริการ ใส่ใจในรายละเอียดและคำเสนอแนะของลูกค้า อาจมีสาขาที่ให้บริการมากเพื่อความสะดวกสบายในการเช่า การดูแลและการบริการระหว่างและหลังการเช่ารถ การดูแลลูกค้าในเรื่องปัญหาต่างๆ ในการใช้งานรถหรือการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในยามฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงที เป็นต้น
ความพึงพอใจของลูกค้า มีผลอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจรถเช่า หากลูกค้าไม่มีความพึงพอใจ ก็ย่อมส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่างแน่นอน ดังนั้น เรื่องของความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อรถเช่าและบริการ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีอยู่เสมอ