รับประกันหลังรับซ่อม forklift 1 ปี

Share Button

การถอยรถก็ต้องมองด้านหลังให้แน่ใจเสียก่อนตรวจสอบลักษณะความพร้อมของพื้นที่ที่จะจัดวางวัสดุหรือสิ่งของ จึงค่อยเคลื่อนรถก่อนที่จะขับรถยกผ่านที่ใดซ่อม forklift ควรตรวจสอบแสงสว่างในพื้นที่ทำงานของรถยกว่ามีเพียงพอหรือไม่เมื่อรถยกที่บรรทุกสิ่งของถึงยังตำแหน่งเป้าหมายที่จะวางของให้ปรับเสาเอียงไปข้างหน้า จากนั้นเดินรถไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ด้วยการขับเคลื่อนรถยกพนักงานขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับลอดผ่านไปได้โดยปลอดภัยซ่อม forklift ให้มีระบบป้องกันการเกิดประกายไฟจากระบบไฟฟ้าเมื่อตรงตำแหน่งให้ลดงาลง วางของ สังเกตว่าวัสดุที่วางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงแล้วค่อยถอยรถยกออกมาห้ามขับรถยกทับสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นห้ามกลับรถบนทางชันรวมถึงถูกออกแบบมาเพื่อให้บุคคลอื่นโดยสารด้วยก็ตามห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขับรถยกซ่อม forklift ห้ามแซงตรงทางแยก ทางโค้งหรือบริเวณที่คับขันเวลาขับรถยก ห้ามใช้รถยกเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ ถ้ามีการขับผ่านบริเวณที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่