การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จากยางพารา

Share Button

เฟอร์นิเจอร์ไม้กลายเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงกลายเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศออกสิ่งหนึ่ง การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ส่งออกส่วนใหญ่นั้นจะผลิตจากไม้ยางพาราประมาณร้อยละ 60 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง และเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อน
ในปัจจุบันนี้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานี้ถือว่าเป็นการส่งออกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและยังสามารถที่จะขยายตัวได้ดีเนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศเพียงพอ เพราะว่าในประเทศไทยขณะนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา และในประเทศก็ยังมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจำหน่ายซึ่งช่องทางการจำหน่ายมีทั้ง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตออกออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง หรือส่งจากโรงงานถึงมือผู้ซื้อ หรือการจำหน่ายโดยตรงผ่านตัวแทนที่ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป การจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่  และการจัดงานเฟอร์นิเจอร์โชว์ ซึ่งถือว่าช่องถือว่ายังสามารถที่จะจัดจำหน่ายได้ ไม้ยางพาราส่วนใหญ่จะใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีมาใช้เป็นวัตถุดิบอย่างมากมายก่ายกองเลย ดังนั้นลองมาดู โดยมีกรรมวิธีผลิตไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาว์นกัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นำไม้ยางพาราเนื้อแข็งนำไปอัดน้ำยาและอบแห้งให้ไม่มีความชื้นและเหมาะกับการทำเฟอร์นิเจอร์ก่อน
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มจากการตัดไม้แบบหยาบ เริ่มจากการตัดไม้แบบหยาบโดยนำไม้แปรรูปที่อัดน้ำยาและอบแห้งแล้วนำมาตัดขนาดคร่าวๆ
ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นจึงไสไม้และขึ้นรูปไม้ตรง หลังจากนั้นนำไม้มาตัดขนาด  เจาะรูเดือยและทำเดือย  ประสานไม้โดยอัดประสานด้วยเครื่องอัดประสานให้เป็นแผ่นโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม
ขั้นตอนที่ 4 ทำการขัดไม้ให้เรียบและชุบน้ำยาเพื่อป้องกันศัตรูจำพวกมอดเจาะทำลายเนื้อไม้ ขั้นตอนที่  5 ประกอบชิ้นส่วนและทำสี และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าก่อนที่จะวางจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง